TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr MONIKA HEŁMECKA

terapeuta SI

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kursy

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z oddziałem w Wałbrzychu - wykładowca,

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios w Strzegomiu,

Centrum Terapii CSS we Wrocławiu,

Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu.

 

Ukończone kierunki:


Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju - studia podyplomowe,


Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny - studia podyplomowe,


Fizjoterapia - studia magisterskie.

 

Wybiórczość pokarmowa na podłożu sensoryczno-motorycznym,

Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia-masaż Wilbarger,

Terapia ręki,

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu,

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard,

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,

Kurs koncepcji Halliwick,

Kurs metody Johansen IAS,

Kurs koncepcji PNF,

Dwustopniowy kurs integracji sensorycznej,

Masaż tensegracyjny.

 

Mindfulness - trening uważności w pracy z dziećmi,

Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii Integracji Sensorycznej –Konferencja Naukowa PSTIS,

Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem/ Synapsis,

Techniki wyciszające,

Jak prowadzić terapię dziecka z Autyzmem,

Narzędzie M-CHAT-R/F  - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka/Fundacja Synapsis,

Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum Autyzmu,

Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozyi terapii dziecka 0-36 m.ż.,

Stymulacja rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka do 3 r.ż.

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej,

Warsztaty integracji sensorycznej - diagnoza i terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem.

 

 

mgr BARBARA OZIEMBŁOWSKA

terapeuta SI

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Kursy

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z oddziałem w Wałbrzychu – wykładowca,

Szkoła Podstawowa nr 5,

Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”,

Szkoła Podstawowa nr 25 w Wałbrzychu,

Państwowy Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju.

Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - studia podyplomowe,

Kształcenie integracyjne - studia podyplomowe,

Pedagogika - studia magisterskie,

Pedagogika wczesnoszkolna - studia licencjackie,

Studium Nauczycielskie, Wychowanie przedszkolne.

 

Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej,

Terapia Ręki I i II stopień,

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe,

Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum Autyzmu,

Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,

Kurs kwalifikacyjny - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Kurs socjoterapii.

 

mgr AGNIESZKA CHOLEWA

terapeuta SI

 

Historia zatrudnienia

      Ukończone kierunki

Kursy i warsztaty

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach,

Żłobek miejski Nr 2 w Świebodzicach,

Przedszkole Niepubliczne "Koniczynka" w Świebodzicach,

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świebodzicach.

Integracja Sensoryczna - studia podyplomowe,

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia podyplomowe,

Pedagogika - Terapia pedagogiczna - studia magisterskie,

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia licencjackie.

Jak radzić sobie z emocjami dziecka w wieku przedszkolnym,

W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka, Poziom 1.

 

 

 

 

 

NEUROLOGOPEDZI

mgr AGNIESZKA DĄBKOWSKA

neurologopeda (obecnie przebywa na urlopie)

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki:

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa" w Wałbrzychu,

Punkty Przedszkolne w Grzędach, Witkowie i Jaczkowie,

Przedszkole Tęcza w Wałbrzychu,

Przedszkole Miejskie w Szczawnie Zdroju.

 

 

 

Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną - studia podyplomowe,

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka - studia podyplomowe,

Logopedia ogólna - studia podyplomowe,

Filologia polska - studia magisterskie.

 

 

Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z autyzmem?,

Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi,

Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej,

Kurs metody werbo-tonalnej,

Integracja bilateralna,

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,

Kurs metody Krakowskiej,

Kurs metody Tomatisa,

Kurs psychostymulacji metodą Dyna-Linqa,

Warsztaty diagnozy i terapii dziecka z dysleksją,


Kurs Gimnastyki Mózgu Dennisona,


Kurs terapii Ortoptycznej.

 

mgr MONIKA SIDOR

neurologopeda

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki:

Warsztaty doszkalające

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska w Wałbrzychu,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Cermed” w Boguszowie Gorcach,

Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu,

Przedszkole w Raszowie i Przedwojowie.

 

 

 

 

Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną - studia podyplomowe,

Logopedia z emisją i higieną głosu - studia podyplomowe,

Filologia polska - studia magisterskie,

Język polski z dziennikarstwem – studia licencjackie.

 

 

Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi,

Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od zabawy do dialogu,

Montaż gastrostomii i opieka nad pacjentami z gastrostomią,

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,

Dziecko z dysfunkcją rozwojową w szkole,

Terapeuta zajęciowy,

Kinezjologia edukacyjna,

Trening relaksacyjny,

Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych,

 Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego.

 

REHABILITANCI

mgr PATRYCJA LISOWSKA-SZCZUREK

fizjoterapeuta

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Ukończone kursy i warsztaty

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska w Wałbrzychu,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Centrum Rehabilitacji "Promyk" w Świebodzicach,

Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu,

Fundacja "Pomocna Dłoń" w Wałbrzychu,

Prywatny Gabinet Lekarski "Sanmed" w Wałbrzychu,

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" w Wałbrzychu.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny - studia podyplomowe,

Fizjoterapia - studia magisterskie,

Fizjoterapia - studia licencjackie.

 

Diagnostyka i terapia skolioz FITS,

Masaż Shantala,

Rozszerzony kurs NDT-Bobath,

Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,

Metoda Neurorozwojowa NDT-Bobath,

Terapia czaszkowo-krzyżowa - moduł I, II, III, IV, V, VI

Kurs koncepcji PNF podstawowy i rozwijający,

K-taping w pediatrii,

PNF w pediatrii,

Wielowymiarowa terapia manualna stóp,

Neurorehabilitacja - ćwiczenia czucia głębokiego,

Pediatria dla fizjoterapeutów,

Koncepcja NDT-Bobath w pracy z dziećmi,

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka,

Kursy Thera Band Academy.

Masaż tensegracyjny.

 

 

mgr HANNA RYCHLIK

fizjoterapeuta

 

Historia zatrudnienia

      Ukończone kierunki

 Ukończone kursy i warsztaty          

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu,

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

Żłobek Samorządowy nr 4 w Wałbrzychu.

Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami SI - studia podyplomowe,

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny - studia podyplomowe,

Fizjoterapia - studia magisterskie,

Fizjoterapia - studia licencjackie.

Terapia ręki z diagnozą,

Makaton - program rozwoju komunikacji,

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz I i II,

Globalna terapia stopy,

OM Cyriax - moduł I,

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja - moduł I, II, III, IV,

Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa,

Powięź jako organ czucia,

Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz,

Anatomy Trains I,

Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym,

Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych,

Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo powięziowe,

Kinesiology Taping,

Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji,

Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii,

Dziecko z niepełnosprawnością w środowisku społecznym.

 

 

PEDAGODZY

mgr EWA REKOWSKA

pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu oraz resocjalizacji

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Ukończone kursy i warsztaty

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu,

Szkoła Podstawowa Fundacji Clever w Wałbrzychu,

Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu,

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna „Cogito” w Wałbrzychu,   

Publiczne przedszkole w Kamiennej Górze,

Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu,

Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci  z zaburzeniami słuchu i innymi dysfunkcjami,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałbrzychu.

Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - studia podyplomowe,

Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe,

Wychowanie do życia w rodzinie - studia podyplomowe,

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - studia podyplomowe,

Surdopedagogika - studia podyplomowe,

Resocjalizacja niedostosowanych społecznie - studia magisterskie,

Pedagogika opiekuńcza - studia licencjackie.

Trening umiejętności społecznych,

Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania,

Kurs I i II stopnia EEG-Biofeedback (trener drugiego stopnia),

Profil psychoedukacyjny PEP-R,

EEG-Biofeedback - zastosowanie w praktyce,

Warsztaty EEG Biofeedback,

Zachowania samobójcze,

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w placówkach edukacyjnych.

 

 

 


 mgr ALEKSANDRA PIECHOWIAK-STAWIŃSKA

pedagog, tyflopedagog

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Ukończone kursy i warsztaty

Centrum Sensorek w Wałbrzychu,

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu.

 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia podyplomowe,

Tyflopedagogika – kurs kwalifikacyjny,

Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe,

Pedagogika opiekuńcza i praca socjalna – studia magisterskie,

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z plastyką – studia licencjackie.

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza - terapia - masaż.

Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania,

Trening umiejętności społecznych.

 

 

mgr MARTA GAJB-PRUSACZYK

pedagog, coach

 

Historia zatrudnienia

Ukończone kierunki

Kursy i warsztaty

Gabinet Sensorek w Wałbrzychu,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z oddziałem w Wałbrzychu – wykładowca.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterepią - studia magisterskie,

Kurs kwalifikacji pedagogicznych - studia podyplomowe,

Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi - studia magisterskie,

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie.

Trening umiejętności społecznych,

Mindfulness - trening uważności w pracy z dziećmi,

Jeśli chodzi o mnie - szkolenie dotyczące Z. Aspergera /Synapsis

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym,

Coaching rodzicielski,

Trudne zachowania - pozytywne podejście,

Komunikacja bez przemocy - warsztat tworzenia serdecznego kontaktu,

Warsztaty pt.: „Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły?”,

Coaching rodzicielski / partnerski.