ZAJĘCIA GRUPOWE

Masaż Shantala (0-1 rok)

cykl 3 spotkań/

1 spotkanie 1,5 godz.

350 zł/ 3 spotkania

Rozwijanki (2-4 lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

Emocjonki (4- lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

Mindfullnes –

trening uważności (7-13 lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

TUS – Trening umiejętności społecznych (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

60 zł

Szachy (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

100 zł / 3 spotkania

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

370 zł/ z opisem

270 zł/ bez opisu

 

WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

270 zł

 

NEUROLOGOPEDIA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

100 zł

 

REHABILITACJA

Bobath

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

FITS – terapia skolioz

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Funkcjonalna osteopatia i integracja

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

PNF

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr. Masgutowej

 

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Masaż klasyczny, tensegracyjny, tkanek głębokich, Shantala

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Terapia krzyżowo-czaszkowa

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Trójwymiarowa manualna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Globalna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

 

BIOFEEDBACK

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza/ wywiad

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

 

TERAPIA RĘKI

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

90 zł

 

TRENING SŁUCHOWY - TOMATIS

Diagnoza

1 spotkanie/ 60 min

60 zł

Terapia

I etap

II, III oraz kolejne etapy


60 min

21,5 godzin

26 godzin


50 zł

1075 zł

1300 zł


 

PROGRAM SOUNDSORY ®

Terapia

Czas trwania

Cena

I etap40 dni

(30 minut dziennie)


300 zł

(kaucja 1000zł)


 

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA

Diagnoza

Roczna terapia


1 spotkanie/ 50 min

5 spotkań

100 zł

500 zl


Terapia

Roczna terapia

1 płyta na 8 tygodni

5 płyt

180-200 zł

900-1000 zł

 

BADANIE RYZYKA ZABURZEŃ AUTYZMU

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

100 zł

 

COACHING RODZICIELSKI

Konsultacja

1 spotkanie/ 50 min

70 zł